Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka www.ekostav.eu

Spoločnosť EKOSTAV a.s. Michalovce pôsobí na trhu stavebnej výroby úspešne už druhé desaťročie. Vznikla 1.7.1990 odčlenením závodu 01 Inžinierskych stavieb Košice do podoby samostatného právneho subjektu Ekostav š.p. a tento sa v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie, 1.5.1992 transformoval na akciovú spoločnosť.

Firma má dlhoročnú históriu budovania ekologických, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb. Úspešne stavia čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice, kanalizačné zberače, úpravne vody, vodovody, dopravné komunikácie, pozemné a priemyselné stavby. V posledných rokoch sa činnosť spoločnosti rozšírila aj o občianske a bytové stavby. Spoločnosť disponuje technickými možnostami pre realizáciu dopravných a mechanizačných výkonov.

Prvoradým cieľom spoločnosti je kvalita stavebnej výroby a ochrana životného prostredia.

Garanciou napĺňania tohto cieľa je certifikát systému kvality podľa noriem ISO 9001:2000, ktorý spoločnosť získala 17.10.2003 a certifikát podla ISO 14001:2004, získaný v roku 2006.

Dôkazom kvality práce je získanie osvedčenia o zápise ochrannej známky EKOSTAV, vydanej Úradom priemyselného vlastníctva SR 13.1.2006 pod číslom 212712. 


 
English version
ÚvodÚvodná stránka