Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Giraltovce, asanácia zosuvu

Giraltovce - sanácia zosuvu

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Bratislava

Stavebno-technicky stav cesta v riešenom úseku bol zlý, nezodpovedal požiadavkám pre bezpečnú a plynulú dopravu. Vplyvom poklesu cestného telesa došlo k porušeniu vozovky trhlinami, k prerušeniu jestvujúcich bezpečnostných zariadení (zvodidiel) a stožiarov verejného osvetlenia.

Sanácia svahovej poruchy sa riešila výstavbou oporného múru a zmiernením sklonu násypového svahu. Bola uložená hlbinná konštrukcia na mikropilotách. Driek je z drôtokamenných blokov.

Územie stavby tvorilo úzky pás územia medzi potokom Radomka a svahom kopca Stavenec. Podstatnú časť tvorí cesta I/73. V záujmovom území je komunikácia vedená súbežne s potokom vo výške cca 6m nad dnom potoka. Zosuv vľavo od cesty I/73 zo strany potoka mal charakter trhliny a poklesu krajnice komunikácie vedenej v záreze.


 

Giraltovce - sanácia zosuvu

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
English version
ÚvodÚvodná stránka