Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie emitenta

Informácie emitenta 2019

Polročná finančná správa 1. polrok 2019
PDF
 POLROCNA_SPRAVA-EMITENTI (1. Polrok 2019 ).pdf (63.6 kB) (63.6 kB)

Základné údaje - finančná správa 1.polrok 2019
PDF
 Základné údaje POLROCNA_SPRAVA-EMITENTI 1. Polrok 2019.pdf (20.9 kB) (20.9 kB)

Cash flow k 30.6.2019 Ekostav a.s.
PDF
 CF k 30.6.2019 Ekostav a.s..pdf (54.7 kB) (54.7 kB)

Poznámky k účtovnej závierke 1. polrok 2019 Ekostav a.s.
PDF
 Poznámky k UZ za I. polrok 2019.pdf (345.6 kB) (345.6 kB)

Súvaha k 30.6.2019 - aktíva
PDF
 Súvaha aktíva POLROCNA_SPRAVA-EMITENTI 1. Polrok 2019.pdf (28.8 kB) (28.8 kB)

Súvaha k 30.6.2019 - pasíva
PDF
 Súvaha pasíva POLROCNA_SPRAVA-EMITENTI 1. Polrok 2019.pdf (29.4 kB) (29.4 kB)

Výkaz ziskov a strát za 1. polrok 2019
PDF
 Výkaz ziskov a strát POLROCNA_SPRAVA-EMITENTI 1. Polrok 2019.pdf (26.9 kB) (26.9 kB)

Inzerát v HN Polročná finančná správa 2019
PDF
 Inzerát v HN POLROCNA_SPRAVA-EMITENTI 1. Polrok 2019.pdf (938.1 kB) (938.1 kB)

Informácie emitenta 2018

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2018
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2018.pdf (98.2 kB) (98.2 kB)

Ročná finančná správa 2018 Základné údaje
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2018 Základné údaje.pdf (21.4 kB) (21.4 kB)

Ročná finančná správa 2018 Výkaz ziskov a strát
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2018 Výkaz ziskov a strát.pdf (28.6 kB) (28.6 kB)

Ročná finančná správa 2018 Súvaha pasíva
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2018 - Súvaha pasíva.pdf (29.1 kB) (29.1 kB)

Ročná finančná správa 2018 Súvaha aktíva
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2018 Súvaha aktíva.pdf (29.1 kB) (29.1 kB)

Cash flow k 31.12.2018 Ekostav a.s.
PDF
 CF k 31.12.2018 Ekostav a.s. Ročná správa emitenti 2018.pdf (52.5 kB) (52.5 kB)

Inzerát v HN Ročná finančná správa 2018
PDF
 Inzerát - Ročná finančná správa 2018.pdf (696.4 kB) (696.4 kB)

Cash flow k 30.6.2018 Ekostav a.s.
PDF
 Cash flow k 30.6.2018 Ekostav a.s..pdf (52.3 kB) (52.3 kB)

Poznámky k účtovnej závierke 1. polrok 2018 Ekostav a.s.
PDF
 Poznámky k UZ za I. polrok 2018.pdf (337.4 kB) (337.4 kB)

Vyhlásenie pre NBS - finančná správa za 1. polrok 2018
PDF
 Vyhlásenie polročná finančná správa 2018.pdf (37.2 kB) (37.2 kB)

Inzerát v HN Polročná finančná správa 2018
PDF
 Inzerát Finančná správa za I. polrok 2018.pdf (839.1 kB) (839.1 kB)

Súvaha k 30.6.2018 - aktíva
PDF
 Polročná finančná správa 1.polrok 2018 Súvaha aktíva.pdf (32 kB) (32 kB)

Súvaha k 30.6.2018 - pasíva
PDF
 Polročná finančná správa 1.polrok 2018 Súvaha pasíva.pdf (29.1 kB) (29.1 kB)

Výkaz ziskov a strát za 1. polrok 2018
PDF
 Polročná finančná správa 1.polrok 2018 Výkaz ziskov a strát.pdf (29.8 kB) (29.8 kB)

Polročná finančná správa 1. polrok 2018
PDF
 Polročná finančná správa 1.polrok 2018.pdf (62 kB) (62 kB)

Základné údaje - finančná správa 1.polrok 2018
PDF
 Polročná finančná správa 1.polrok 2018 - Základné údaje.pdf (21.3 kB) (21.3 kB)

Informácie emitenta 2017

Ročná finančná správa 2017
PDF
 Ročná finančná správa 2017.pdf (95.1 kB) (95.1 kB)

Ročná finančná správa 2017 Základné údaje
PDF
 Ročná finančná správa 2017 Základné údaje.pdf (21.5 kB) (21.5 kB)

Ročná finančná správa Výkaz ziskov a strát
PDF
 Ročná finančná správa Výkaz ziskov a strát.pdf (28.2 kB) (28.2 kB)

Ročná finančná správa Súvaha aktíva
PDF
 Ročná finančná správa Súvaha aktíva.pdf (30.3 kB) (30.3 kB)

Ročná finančná správa Súvaha pasíva
PDF
 Ročná finančná správa Súvaha pasíva.pdf (29.3 kB) (29.3 kB)

Cash flow k 31.12.2017 Ekostav a.s.
PDF
 Cash flow k 31.12.2017 Ekostav a.s..pdf (54.6 kB) (54.6 kB)

Inzerát v HN Ročná finančná správa 2017
PDF
 Inzerát Ročná finančná správa 2017.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku
DOC
 VYHLÁSENIE KÓDEX 2017.doc (190.5 kB) (190.5 kB)

Polročná finančná správa 1. polrok 2017
PDF
 Polročná finančná správa 1.polrok 2017- doplnenie.pdf (61.3 kB) (61.3 kB)

Vyhlásenie pre NBS - finančná správa za 1. polrok 2017
PDF
 Polročná finančná správa za I. polrok 2017 - vyhlásenie.pdf (191 kB) (191 kB)

Základné údaje - finančná správa 1.polrok 2017
PDF
 Základné údaje Polročná finančná správa 1.polrok 2017.pdf (21 kB) (21 kB)

Výkaz ziskov a strát za 1. polrok 2017
PDF
 Výkaz ziskov a strát Polročná finančná správa 1.polrok 2017.pdf (31.5 kB) (31.5 kB)

Súvaha k 30.6.2017 - aktíva
PDF
 Súvaha aktíva Polročná finančná správa 1.polrok 2017.pdf (30.9 kB) (30.9 kB)

Súvaha k 30.6.2017 - pasíva
PDF
 Súvaha pasíva - Polročná finančná správa 1.polrok 2017.pdf (25.4 kB) (25.4 kB)

Cash flow k 30.6.2017 Ekostav a.s.
PDF
 CF k 30.06.2017 Ekostav a.s..pdf (53.2 kB) (53.2 kB)

Poznámky k účtovnej závierke 1. polrok 2017 Ekostav a.s.
PDF
 Poznámky k UZ k 30.6.2017.pdf (328.6 kB) (328.6 kB)

Inzerát v HN Polročná finančná správa 2017
PDF
 Inzerát polročná finančná správa I. polrok 2017.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

Informácie emitenta 2016

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2016
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2016.pdf (91.9 kB) (91.9 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2016 - základné údaje
PDF
 Základné údaje ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2016.pdf (19.8 kB) (19.8 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2016 - Súvaha AKTÍVA k 31.12.2016
PDF
 Súvaha - aktíva ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2016.pdf (29.6 kB) (29.6 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2016 - Súvaha PASÍVA k 31.12.2016
PDF
 Súvaha - pasíva ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2016.pdf (24 kB) (24 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2016 - Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016
PDF
 Výkaz ziskov a strát ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2016.pdf (24.5 kB) (24.5 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2016 - CASH FLOW k 31.12.2016
PDF
 CF k 31.12.2016 Ekostav a.s. ROCNA_SPRAVA- EMITENTI 2016.pdf (52.1 kB) (52.1 kB)

Inzerát - zverejnenie v HN
PDF
 Inzerát v HN Ročná finančná správa.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

Polročná finančná správa 1. polrok 2016
PDF
 Polročná finančná správa 1.polrok 2016.pdf (57.7 kB) (57.7 kB)

Vyhlásenie pre NBS - finančná správa za 1. polrok 2016
PDF
 Vyhlásenie pre NBS Finančná správa za I. polrok 2016.pdf (204.6 kB) (204.6 kB)

Základné údaje - finančná správa 1.polrok 2016
PDF
 Základné údaje Polročná finančná správa 1.polrok 2016.pdf (22.5 kB) (22.5 kB)

Výkaz ziskov a strát za 1. polrok 2016
PDF
 Výkaz ziskov a strát za 1-6 2016.pdf (29.2 kB) (29.2 kB)

Súvaha k 30.6.2016 - aktíva
PDF
 Súvaha k 30.6.2016 - aktíva.pdf (33.1 kB) (33.1 kB)

Súvaha k 30.6.2016 - pasíva
PDF
 Súvaha k 30.6.2016 - pasíva.pdf (28.5 kB) (28.5 kB)

Cash flow k 30.6.2016 Ekostav a.s.
PDF
 Cash flow k 30.6.2016 Ekostav a.s..pdf (56.3 kB) (56.3 kB)

Poznámky k účtovnej závierke 1. polrok 2016 Ekostav a.s.
PDF
 Poznámky k UZ I.polrok 2016 Ekostav a.s..pdf (285.1 kB) (285.1 kB)

Inzerát v HN Polročná finančná správa 2016
PDF
 Inzerát v HN Polročná finančná správa 2016.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

Informácie emitenta 2015

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2015
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2015 Ekostav a.s..pdf (93.7 kB) (93.7 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2015 - základné údaje
PDF
 Základné údaje k účtovnej závierke k 31.12.2015 spoločnosti Ekostav a.s..pdf (22.6 kB) (22.6 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2015 - Súvaha AKTÍVA k 31.12.2015
PDF
 Súvaha - aktíva k 31.12.2015 Ekostav a.s..pdf (33.4 kB) (33.4 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2015 - Súvaha PASÍVA k 31.12.2015
PDF
 Súvaha - pasíva k 31.12.2015 Ekostav a.s..pdf (28.8 kB) (28.8 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2015 - Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015
PDF
 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015 Ekostav a.s..pdf (29.7 kB) (29.7 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2015 - CASH FLOW k 31.12.2015
PDF
 Prehľad finančných tokov ( CASH FLOW STATEMENTS) k 31.12.2015 Ekostav a.s..pdf (58.2 kB) (58.2 kB)

Inzerát - zverejnenie v HN
PDF
 Inzerát HN zverejnenie Ročnej finančnej správy 2015  Ekostav a.pdf (740.1 kB) (740.1 kB)

Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2015
PDF
 Inzerát predbežné vyhlásenie za 2.šesťmesačné obdobie roku 2015.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

Aktíva - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2015
PDF
 Súvaha aktíva - PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI 2015 za2.šesťmesačné obdobie.pdf (33.2 kB) (33.2 kB)

Pasíva - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2015
PDF
 Súvaha pasíva PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI 2015 za2.šesťmesačné obdobie.pdf (28.5 kB) (28.5 kB)

Výkaz ziskov a strát - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2015
PDF
 Výkaz ziskova strát PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI 2015 za 2.šesťmesačné obdobie.pdf (29.3 kB) (29.3 kB)

Inzerát - Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2015
PDF
 Inzerát predbežné vyhlásenie za 2.šesťmesačné obdobie roku 2015.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

Polročná finančná správa 1.polrok 2015
PDF
 Polročná finančná správa 1.polrok 2015.pdf (58 kB) (58 kB)

Polročná finančná správa 1.polrok 2015 - Základné údaje 30.06.2015
DPF
 Polročná finančná správa 1.polrok 2015 základné údaje.pdf (19.6 kB) (19.6 kB)

Polročná finančná správa 1.polrok 2015 - Cash flow k 30.06.2015
PDF
 Polročná finančná správa 1.polrok 2015 CASH flow.pdf (38.4 kB) (38.4 kB)

Polročná finančná správa 1.polrok 2015 - Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky k 30.06.2015
PDF
 Polročná finančná správa 1.polrok 2015 Výkaz ziskov a strát.pdf (23.7 kB) (23.7 kB)

Polročná finančná správa 1.polrok 2015 - Súvaha - aktíva k 30.06.2015
PDF
 Polročná finančná správa 1.polrok 2015 - Súvaha aktíva.pdf (27.5 kB) (27.5 kB)

Polročná finančná správa 1.polrok 2015 - Súvaha - pasíva k 30.06.2015
PDF
 Polročná finančná správa 1.polrok 2015 Súvaha pasíva.pdf (23.3 kB) (23.3 kB)

Poznámky k účtovnej závierke k 30.6.2015
PDF
 Poznámky k UZ k 30.6.2015.pdf (78.7 kB) (78.7 kB)

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 30.06.2015
PDF
 Poznámky k  UZ k 30.6.2015.pdf (350.4 kB) (350.4 kB)

Polročná finančná správa 1.polrok 2015 - inzerát
PDF
 Inzerát finančná správa I. polrok 2015.pdf (882.6 kB) (882.6 kB)

Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2015
PDF
 PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI 2015 1.šesťmesačné obdobie roku 2015.pdf (37.6 kB) (37.6 kB)

Aktíva - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2015
PDF
 Súvaha Aktíva PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI 2015 prvé šesťmesačné obdobie.pdf (27.6 kB) (27.6 kB)

Pasíva - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2015
PDF
 Súvaha - pasíva  PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI 2015 - prvé šesťmesačné obdobie.pdf (23.8 kB) (23.8 kB)

Výkaz ziskov a strát - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2015
PDF
 Výkaz ziskov a strát PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI 2015 prvé šesťmesačné obdobie.pdf (24.4 kB) (24.4 kB)

Inzerát - Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2015
PDF
 Inzerát v HN Predbežné vyhlásenie za I. šesťmesačné obdobie 2015 Ekostav a.s..pdf (179.6 kB) (179.6 kB)

Informácie emitenta 2014

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2014
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2014.pdf (93.4 kB) (93.4 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2014 - základné údaje
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2014 Základné údaje.pdf (19.3 kB) (19.3 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2014 - Súvaha AKTÍVA k 31.12.2014
PDF
 Súvaha - Aktíva ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2014.pdf (29.8 kB) (29.8 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2014 - Súvaha PASÍVA k 31.12.2014
PDF
 Súvaha - PasívaROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2014.pdf (23.7 kB) (23.7 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2014 - Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014
PDF
 Výkaz ziskov a strát ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2014.pdf (24.4 kB) (24.4 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2014 - CASH FLOW k 31.12.2014
PDF
 CASH FLOW -ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2014.pdf (39.3 kB) (39.3 kB)

Inzerát - zverejnenie v HN
PDF
 Inzerát v HN Ročná finančná správa 2014 Ekostav a.s..pdf (179.6 kB) (179.6 kB)

Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2014
PDF
 PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI za 2.šesť.mes.obd.2014.pdf (37 kB) (37 kB)

Aktíva - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2014
PDF
 Súvaha aktíva PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI za 2.šesť.mes.obd.2014.pdf (27 kB) (27 kB)

Pasíva - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2014
PDF
 Súvaha pasívaPREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI za 2.šesť.mes.obd.2014.pdf (22.5 kB) (22.5 kB)

Výkaz ziskov a strát - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2014
PDF
 Výkaz ziskov a strátPREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI za 2.šesť.mes.obd.pdf (24 kB) (24 kB)

Inzerát - predbežné vyhlásenie za 2.šesťmesačné obdobie 2014
PDF
 Inzerát- predbežné vyhlásenie za 2.šesťmesačné obdobie 2014.pdf (809.9 kB) (809.9 kB)

Vyhlásenie emitenta za 1. polrok 2014
PDF
 Vyhlásenie emitenta.pdf (249.7 kB) (249.7 kB)

CASH FLOW - finančná správa za 1. polrok 2014
PDF
 CASH FLOW - finančná správa za I. polrok 2014.pdf (39.3 kB) (39.3 kB)

Súvaha aktíva - finančná správa za 1. polrok 2014
PDF
 Súvaha aktíva - finančná správa I. polrok.2014.pdf (27.1 kB) (27.1 kB)

Súvaha pasíva - finančná správa za 1. polrok 2014
PDF
 Súvaha pasíva - finančná správa I. polrok 2014.pdf (22.1 kB) (22.1 kB)

Výkaz ziskov a strát - finančná správa za 1. polrok 2014
PDF
 Výkaz ziskov a strát - finančná správa I. polrok.2014.pdf (25.4 kB) (25.4 kB)

Inzerát - zverejnenie UZ k 1. polroku 2014
PDF
 Inzerát - zverejnenie UZ I. polrok 2014.pdf (836 kB) (836 kB)

Poznámky k UZ k 30.6.2014 - finančná správa za 1. polrok 2014
PDF
 Poznámky k UZ k 30.6.2014 - finančná správa za I. polrok 2014.pdf (81.3 kB) (81.3 kB)

Poznámky k UZ k 30.6.2014 - finančná správa za 1. polrok 2014 I
PDF
 Poznámky k UZ k 30.6.2014 - finančná správa za I. polrok 2014 I.pdf (379.6 kB) (379.6 kB)

Základné údaje k UZ k 30.6.2014 - finančná správa za 1. polrok 2014
PDF
 Základné údaje k UZ k 30.6.2014 - finančná správa I. polrok 2014.pdf (336.8 kB) (336.8 kB)

Polročná správa emitenta CP za 1. polrok 2014
PDF
 POLROCNA_SPRAVA-EMITENTI 1.polrok 2014.pdf (59.3 kB) (59.3 kB)

Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2014
PDF
 PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI za 1.šesť.mes.obd.2014.pdf (37.1 kB) (37.1 kB)

Aktíva - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2014
PDF
 Súvaha k 31.3.2014 aktíva k Predb.výhlasenie ECP za 1.šesťmes.odbobie 2014.pdf (27.1 kB) (27.1 kB)

Pasíva - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2014
PDF
 Súvaha k 31.3.2014 pasíva k Predbez.vyhl. za 1.šesťmes.obdobie roku 2014.pdf (22.7 kB) (22.7 kB)

Výkaz ziskov a strát - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2014
PDF
 Výkaz ziskov a strát k 31.3.2014 k Predbež. výhl. za 1.šesť.mes.obd.2014.pdf (24.1 kB) (24.1 kB)

Inzerát - Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2014
PDF
 Inzerát zverejnenie predbežného vyhlásenie za 1.šesťmes. obdobie roku 2014 Ekostav a.s..pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

Informácie emitenta 2013

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2013
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2013.pdf (91.4 kB) (91.4 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2013 - základné údaje
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2013 - základné údaje.pdf (19.4 kB) (19.4 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2013 - Súvaha k 31.12.2013
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2013 Súvaha k 31.12.2013.pdf (26.6 kB) (26.6 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2013 - Súvaha k 31.12.2013 pasíva
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2013 Súvaha k 31.12.2013 pasíva.pdf (22.3 kB) (22.3 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2013 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013.pdf (24.1 kB) (24.1 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2013 - CASH FLOW k 31.12.2013
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2013 CASH FLOW k 31.12.2013.pdf (39.4 kB) (39.4 kB)

Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2013
PDF
 Finančná správa Predbežné vyhlásenie za 2.šesť.mes.obd.2013.pdf (37.4 kB) (37.4 kB)

Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky k 30.09.2013
PDF
 Výkaz ziskov a strát predbežné vyhlásenie za 2.šesť.mes.obd.2013.pdf (24.1 kB) (24.1 kB)

Súvaha - pasíva k 30.09.2013
PDF
 Súvaha-pasíva Predbežné vyhlásenie za 2.šesťmesačné vyhlásenie roku 2013.pdf (22.6 kB) (22.6 kB)

Súvaha - aktíva k 30.09.2013
PDF
 Súvaha -aktíva Predbežné vyhlásenie za 2.šesťmesačné obdobie roku 2013.pdf (25.3 kB) (25.3 kB)

Inzerát HN
PDF
 Inzerát v HN Predbežné vyhlásenie za 2.šesťmesačné obdobie roku 2013.pdf (773.8 kB) (773.8 kB)

Polročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za 1. polrok 2013
PDF
 POLROCNA_SPRAVA-EMITENTI 1.polrok 2013.pdf (58 kB) (58 kB)

Polročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za 1. polrok 2013 - základné údaje
PDF
 POLROCNA_SPRAVA-EMITENTI 1.polrok 2013 základné údaje.pdf (19.5 kB) (19.5 kB)

Vyhlásenie emitenta k 30.06.2013
PDF
 Vyhlasenie emitenta 2013.pdf (5.6 kB) (5.6 kB)

Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky k 30.06.2013
PDF
 Výkaz ziskov a strát - Polročná finančná správa I. polrok 2013.pdf (25.5 kB) (25.5 kB)

Súvaha - aktíva k 30.06.2013
PDF
 Súvaha aktíva - polročná finančná správa I. polrok 2013.pdf (26.9 kB) (26.9 kB)

Súvaha - pasíva k 30.06.2013
PDF
 Súvaha pasíva Polročná finančná správa 1.polrok 2013.pdf (22.3 kB) (22.3 kB)

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 30.06.2013
PDF
 Poznamky k UZ I.Polrok 2013 Ekostav.pdf (103.5 kB) (103.5 kB)

Inzerát HN
JPG
 inzerat.jpg (2.3 MB) (2.3 MB)

Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2013
PDF
 PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI za 1.šesť.mes.obd.2013.pdf1.pdf (247.2 kB) (247.2 kB)

Aktíva - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2013
PDF
 PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI za 1.šesť.mes.obd.2013 aktív.pdf (154.6 kB) (154.6 kB)

Pasíva - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2013
PDF
 PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI za 1.šesť.mes.obd.2013 pasíva.pdf (147.9 kB) (147.9 kB)

Výkaz ziskov a strát - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2013
PDF
 PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI za 1.šesť.mes.obd.2013.Výkaz ziskov a strát.pdf (153.6 kB) (153.6 kB)

Inzerát
PDF
 Inzerát - 1.šesťmes.obdobie 2013 doc 1.pdf (533.4 kB) (533.4 kB)

Informácie emitenta 2012

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2012
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2012.pdf (363.5 kB) (363.5 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2012 - účtovná uzávierka
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2012.pdf 1.pdf (142.2 kB) (142.2 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2012 - aktíva
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2012 súvaha aktíva.pdf (154.2 kB) (154.2 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2012 - pasíva
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2012 pasíva.pdf (147.8 kB) (147.8 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2012 - výkaz ziskov a strát
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2012.Výkaz ziskov a strát.pdf (151.8 kB) (151.8 kB)

ROČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov za rok 2012 - Cashflow
PDF
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI 2012.CASH flow.pdf (240.3 kB) (240.3 kB)

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2012
PDF
 Poznamky k UZ 2012 Ekostav.pdf (543.8 kB) (543.8 kB)

Správa auditora 2012
PDF
 Správa auditora 2012.pdf (771.9 kB) (771.9 kB)

Inzerát
PDF
 Inzerát - Ročná správa 2012 a 1.šesťmes.obdobie.doc 1.pdf (533.4 kB) (533.4 kB)

Súvaha - Aktíva 2. šesťmesačné obdobie roku 2012
PDF
 Suvaha_aktiva_za_2.sest.mes.obd.2012.pdf (154.6 kB) (154.6 kB)

Súvaha - Pasíva 2. šesťmesačné obdobie roku 2012
PDF
 Suvaha_pasiva_za_2.sest.mes.obd.2012.pdf (148 kB) (148 kB)

Výkaz ziskov a strát za 2. šesťmesačné obdobie roku 2012
PDF
 Vykaz_ziskov_a_strat_za_2.sest.mes.obd.2012.pdf (153.5 kB) (153.5 kB)

Predbežné vyhlásenie za 2. šesťmesačné obdobie roku 2012 spoločnosti Ekostav a.s
PDF
 PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI za 2.šesť.mes.obd.2012.pdf (246.9 kB) (246.9 kB)

Polročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za 1. polrok 2012
PDF
 POLROCNA_SPRAVA-EMITENTI 1.polrok 2012.pdf (332.6 kB) (332.6 kB)

Polročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za 1. polrok 2012 - základné údaje
PDF
 Zakladne udaje POLROCNA_SPRAVA-EMITENTI 1.polrok 2012.pdf (142.1 kB) (142.1 kB)

Súvaha - Aktíva 1. šesťmesačné obdobie roku 2012
PDF
 Suvaha aktiva k. 30.6.2012.pdf (153.9 kB) (153.9 kB)

Súvaha - Pasíva 1. šesťmesačné obdobie roku 2012
PDF
 Suvaha pasiva k 30.6.2012.pdf (147.9 kB) (147.9 kB)

Výkaz ziskov a strát za 1. šesťmesačné obdobie roku 2012
PDF
 Vykaz ziskov a strat k 30.6.2012.pdf (154.2 kB) (154.2 kB)

Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2012
Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2012
 PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI_za1.sest.mes.obd.2012.pdf (247.1 kB) (247.1 kB)

Poznámky k predbežnej účtovnej uzávierke za 1. polrok 2012
PDF
 Poznamky k 30.6.2012 Ekostav.pdf (203.8 kB) (203.8 kB)

Aktíva - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2012
Aktíva - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2012
 Aktiva_predb.vyhl.za_1.sest.mes.odb2012.pdf (154.6 kB) (154.6 kB)

Pasíva - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2012
Pasíva - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2012
 Pasiva_predb.vyhl._za_1.sest.mes.obdobie_2012.pdf (148 kB) (148 kB)

Výkaz ziskov a strát - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2012
Výsledovka - predbežné vyhlásenie emitenta CP za 1. šesťmesačné obdobie roku 2012
 Suvaha aktiva predb.vyhl.za 1.sest.mes.odb2012.pdf (154.6 kB) (154.6 kB)

Oznámenie v HN
scan jpg
 inzerat.jpg (306.3 kB) (306.3 kB)

Informácie emitenta 2011

Ročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za rok 2011 - základné údaje
Ročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za rok 2011 - základné údaje
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI_2011_Zakladne_udaje.pdf (141.3 kB) (141.3 kB)

Ročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za rok 2011
Ročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za rok 2011
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI_2011.pdf (363.6 kB) (363.6 kB)

Oznámenie v HN
scan jpg
 inzerat.jpg (306.3 kB) (306.3 kB)

Súvaha - Aktíva 2011
Súvaha - Aktíva 2011
 Suvaha_aktiva_-_rocna_sprava_2011_Ekostav_a.s..pdf (154.3 kB) (154.3 kB)

Cash Flow 2011
Cash Flow 2011
 CASH_FLOW__2011_Ekostav_a.s..pdf (240.3 kB) (240.3 kB)

Súvaha - Pasíva 2011
Súvaha - Pasíva 2011
 Suvaha_pasiva_-_rocna_sprava_2011_Ekostav_a.s..pdf (147.8 kB) (147.8 kB)

Výkaz ziskov a strát 2012
Výsledovka 2012
 Vykaz_ziskov_a_strat_2011_Ekostav_a.s..pdf (151.9 kB) (151.9 kB)

Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2011 (1)
Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2011
 PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI_za_2._šesťmes._obdobie_roku_2011.pdf (285.3 kB) (285.3 kB)

Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2011 (3)
Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2011
 PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI_za_2._šesťmes._obdobie_roku_2011_súvaha_paíva_.pdf (148 kB) (148 kB)

Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2011 (2)
Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2011
 PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI_za_2._šesťmes._obdobie_roku_2011__2.pdf (152.8 kB) (152.8 kB)

Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2011 (4)
Predbežné vyhlásenie emitenta CP za 2. šesťmesačné obdobie roku 2011
 PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI_za_2._šesťmes._obdobie_roku_2011_VSZ__.pdf (153.1 kB) (153.1 kB)

Vyhlásenie emitenta cenných papierov EKOSTAV a.s. za 1. polrok 2011
Vyhlásenie emitenta k polročnej správe spoločnosti za I. polrok 2011

DOC
 Vyhlasenie_emitenta_2011.doc (20.5 kB) (20.5 kB)

Polročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za rok 2011
Polročná správa emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov za rok 2011 (XLS)
 POLROCNA_SPRAVA-EMITENTI_EURO_1.polrok 2011.xls (488 kB) (488 kB)

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov EKOSTAV a.s. za 1. polrok 2011
Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov za 1. polrok 2011 (XLS)
 PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI_EURO.xls (264.5 kB) (264.5 kB)

Informácie emitenta 2010

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov EKOSTAV a.s. za 1. polrok 2010
Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov za 1. polrok 2010 (XLS)
 PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI_EURO 1.xls (263 kB) (263 kB)

Polročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za rok 2010
Polročná správa emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov za rok 2010 (XLS)
 POLROCNA_SPRAVA-EMITENTI_EURO 1.polrok 2010.xls (500.5 kB) (500.5 kB)

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov EKOSTAV a.s. za 01-09 2010
Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov
(XLS)
 PREDBEZNE_VYHLASENIE-EMITENTI_EURO_1-9 2010.xls (264.5 kB) (264.5 kB)

Ročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za rok 2010
Ročná správa emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov za rok 2010 (XLS)
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI_EURO 2010.xls (490.5 kB) (490.5 kB)

Informácie emitenta 2009

Polročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za rok 2009
Polročná správa emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov za rok 2009 (XLS)
 Polrocna_sprava-emitenti_euro_I.polrok 2009.xls (541.5 kB) (541.5 kB)

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov EKOSTAV a.s. za 2. polrok 2009
Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov za 2. polrok 2009 (XLS)
 Predbezne_vyhlasenie-emitenti_euro ii. polrok 2009.xls (336.5 kB) (336.5 kB)

Ročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za rok 2009
Ročná správa emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov za rok 2009 (XLS)
 ROCNA_SPRAVA-EMITENTI_EURO_2009.xls (484.5 kB) (484.5 kB)

Polročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za rok 2009
Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov za 1. polrok 2009 (XLS)
 Predbezne_vyhlasenie_I.pol._2009.xls (257.5 kB) (257.5 kB)

Informácie emitenta 2008

Polročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za rok 2008
Polročná správa emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov za rok 2008 (XLS)
 Polrocna_sprava_2008.xls (476.5 kB) (476.5 kB)

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov EKOSTAV a.s. za 2. polrok 2008
Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov za 2. polrok 2008 (XLS)
 predbezne_vyhlasenie_nbs_ii.pol._2008-1.xls (174 kB) (174 kB)

Ročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za rok 2008
Ročná správa emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov za rok 2008 (XLS)
 Rocna_sprava-emitenti_NBS_2008_2.xls (492 kB) (492 kB)

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov EKOSTAV a.s. za 1. polrok 2008
Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov za 1. polrok 2008 (XLS)
 Predbezne_vyhlasenie_I.pol._2008.xls (165 kB) (165 kB)

Informácie emitenta 2007

Ročná správa EKOSTAV a.s. za rok 2007
Ročná správa emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov za rok 2007 (XLS)
 Rocna_sprava_2007.xls (294.5 kB) (294.5 kB)

Polročná správa emitenta akcií EKOSTAV a.s. za rok 2007
Polročná správa emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov za rok 2007 (XLS)
 Polročná správa pre finančný trh 2007 1-polrok.xls (47 kB) (47 kB)

English version
ÚvodÚvodná stránka