Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Michalovce

Michalovce - rekonštrukcia cesty

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Bratislava

Realizácia stavby „III/050 222 Michalovce, rekonštrukcia cesty“ bola vyvolaná nevyhovujúcimi parametrami komunikácie III/050 222. Komunikácia bola vyhodnotená ako úsek častých dopravných nehôd. Nehodovosť bola hlavne spôsobená nefunkčným odvodnením povrchu cesty, ako aj nedoriešením pohybu chodcov.

Úprava úseku cestnej komunikácie sa nachádza v intraviláne mesta Michalovce, čast Straňany. V mieste pôvodných zastávok sú navrhnuté nové mimo jazdného pruhu komunikácie.

Smerovo a výškovo je komunikácia navrhnutá s maximálnym využitím pôvodnej konštrukcie. Pozdĺžne je trasa vedená v stúpaní nivelety minimálne + 0,5 %. Komunikácia je navrhnutá ako kategória MZ 8/60. Dlžka úpravy je celkom cca 1220 m, chodníky (D 111-00) majú celkovú dlžku 1956 m.

Hlavným stavebným objektom je D 101 -00 rekonštrukcia cesty Hl/050 222 a D 111 -00 obojstranný chodník. Ďalšie objekty súvisia s ich výstavbou. Sú to hlavne objekty D 501-00 dažďová kanalizácia, D 611-00 preložka telekomunikačného vedenia, D 621-00 preložka MR. Vyvolanými investíciami tejto stavby sú objekty: D 502-00 rekonštrukcia čerpacej stanice a D 503-00 dažďová kanalizácia na ul. Suvorovovej.


 
English version
ÚvodÚvodná stránka