Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vranov nad Topľou - Trebišov

Vranov nad Topľou - Trebišov
prívod vody zo Stariny, vodojem Ruskov 2 x 6000 m3

Objednávateľ: VvaK PR š.p. Košice

Výstavbou objektu: Vodojem Ruskov 2 x 6000 m3 je riešené akumulovanie pitnej vody pre potreby obyvateľstva mesta Trebišov a okolia z vodnej nádrže Starina. Vodojem pozostáva z manipulačnej komory obdĺžníkového pôdorysu, ktorá je pripojená k nádržiam vodojemu o kapacite 2 x 6000 m3. Pre možnosť zabezpečenia potrebnej obsluhy bola manipulačná komora riešená s možnosťou vjazdu nákladného auta, inštaláciou žeriavovej dráhy, hlavného a kontrolného vstupu do nádrží nad max. hladinu.

Súčasťou stavby bolo aj zrealizovanie oplotenia, prístupovej cesty k vodojemu. Napojenie na el. energiu je zabezpečené realizáciou novej NN prípojky k vodojemu. Odpad z vodojemu je zrealizovaný vyustením do jestvujúceho melioračného kanálu. Strojnotechnologické vybavenie zabezpečuje reguláciu prítoku pitnej vody z privádzača s tlmením prebytočnej energie, merania prietokov na prítoku a odbere, hygienické zabezpečenie vody chlórom.

Súčasťou strojnotechnologického vybavenia manipulačnej komory sú všetky potrubné rozvody a armatúry prívodného, odberného, vypúšťacieho a prepadového potrubia ako aj zdvíhacie zariadenie a prechodové lávky. Prenos dát na dispecing VVS OZ Trebišov je zabezpečený pomocou diaľkových prenosov.


 

Ruskov - vodojem

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 
English version
ÚvodÚvodná stránka